برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

علت شناسی

  علل اختلال سلوک به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته و عوامل و علل زمینه ساز متعددی شناسایی شده است. عوامل زیستی، ژنتیکی، محیطی، روانی اجتماعی و والدین در بروز اختلال سلوک سهیم هستند ادامه مطلب…