انواع بازيها:

عده اي از متخصصان تعليم و تربيت در جهان بازي را به انواع گوناگون تقسيم كرده اند كه عبارتند از :

 

 

 1. بازيهاي گروهي

 

 1. بازيهاي دايره اي

 

 1. بازيهاي تعليماتي

 

 1. بازيهاي تيمي

 

 1. بازيهاي امدادي

 

 1. بازيهاي ميداني

 

 1. بازيهاي تربيت حواس

 

 1. بازيهاي آرام

تقسيم بندي بالا امري قطعي نيست و مي توان انواع ديگري را نيز در نظر گرفت.

آثار تربيتي بازي در كودكان:

 

بازيهاي مختلف علاوه بر تربيت بدني،آثار تربيتي بسياري دارند كه تعدادي از آنها عبارتند از:

 

 

 1. بازي و آموزش شيوه زندگي فردي: بازي وسيله اي براي برآوردن نيازهاي عاطفي و تحت كنترل در آوردن آن است. استفاده از اين روش تربيتي به كودك درس نظم و تربيت مي دهد و به ياد مي دهد كه براي وصول به يك هدف چگونه بايد نقشه بكشد.

 

 1. بازي و شيوه رفتار اجتماعي : بازي باعث مي شود كه كودك رابطه صحيحي با ديگران برقرار ساخته و رفتار خود را متعادل كند و همچنين ، همكاري در فعاليتهاي گروهي را بياموزد.

 

 1. بازي و آموزش قانون ومقررات: در بازي قواعد و مقرراتي وجود دارد كه كودك بايد آنها را مراعات كند. همچنين اصولي وجود دارد كه او ناگزير است آنها را بپذيرد و انجام دهد . و به همين دليل با كندي و به تدريج انجام مي گيرد

 

 

 1. بازي و آموزشي نقشهاي اجتماعي: كودك از راه بازي مي تواند با نقشهاي متعدد اجتماعي از قبيل يك كارگر،كشاورز، مدير ، معلم وآشنا مي سازد.

 

 1. بازي و آموزش اخلاق: بازي وسيله خوبي براي آموزش و تهذيب اخلاق است. ارزشهاي اخلاقي را شكوفا مي سازد و مسائل و ابعاد آن را در پيش چشم كودك قرار مي دهد.

چند جنبه مفيد در بازيها:

 

 1. جنبه جسمي: فايده بازي مخصوصاً در دوره 3 تا 6 سالگي است كه كودك پيش از آنكه بتواند از راه فكر چيزي بياموزد، از راه لمس و مشاهده آن را ياد مي گيرد. بنابراين بازي منشأ تكامل و رشد جسمي و ذهني او خواهد بود. دربازي همه اعضاء درفعاليت : دست، پا و ساير حواس و اين امرزمينه خوبي را براي رشد كودك فراهم مي سازد.

 

 1. جنبه ذهني و رواني: بازي حس كنجكاوي كودك را بر مي انگيزد و قدرت ابتكار او را به كار مي اندازد . كودك در بازي با برخي از رفتارها آشنا مي شود. در خود قدرت مقاومت در برابر مشكل ايجاد مي كند. روح تازه اي در او دميده مي شود و اين خود موجبي براي اعتماد به نفس در اومي شود . بازي شخصيت كودك را بارزتر وعيانتر مي سازد و هم وهم و جان وروان او را پرورش مي دهد.

 

 1. جنبه عاطفي: كودكان در شرايط متفاوت ، مهر يا خشونت را نشان مي دهند كه بوسيله بازي مي توان احساسات آنها را متعادل كرد. بنابراين

 

 1. بازي در اين زمينه نيز داراي اثرات مثبتي است و بايد همواره توجه داشت كه: بازي از مهمترين وسايل تربيتي است كه مي تواند مورد استفاده بسيار در تعليم و تربيت كودكان و حتي افراد بالغ و بزرگسالان باشد.

اهميت و ارزش بازي

از تماشاي بازي كودكان مي توان دريافت كه بازي يك موضوع محرك و تشويق كننده است . بچه ها در اثر بازي به مقدار زيادي از نظر عاطفي ارضا مي شوند، هر چند تفاوت هاي موجود در بازي هاي كودكان هميشه روشن و واضح نيستند يا به راحتي درك نمي شوند ولي اين احتمال وجود دارد كه بتوان كاركردهاي متمايزي را كه بازي براي كودك دارد تشخيص داد. خانم مري شريدان اين كاركردها را با عناويني نظير«مهارت يابي» ،«جستجو»،«كاردرماني» و تفريح ذكر كرده است.

 

كاربرد و اثر بازي :

 

 

 1. بازي كودك را با دنيايي جديد آشنا مي سازد و رازهاي ناگشوده أي را به كودك مي گشايد طفل در هنگام بازي بسياري از آنچرا كه نمي داند مي پرسد ياد مي گيرد .

 

 1. بازي كاربردي مهم و سازنده در جنبه سازندگي اخلاقي و اصلاح نابساماني ها و رفتاري دارد و اثر آن در رشد انسان به حدي است كه بسياري از كارهاي بزرگسالي در واقع انعكاسي از آموخته هاي ضمن بازي دوران خردسالي  است

 

 1. بازي وسيلهاي براي شناحت و هدايت علائق است و مربي از طريق آن

   مي تواند آن علائق را به دلخواه جهت دهد

 

 

 1. بازي براي كودك شادي آفرين است و در عين حال موجد زمينه أي است كه در آن مي توان دنيايي از مسائل را به او تفهيم كرد و كودك با شادابي آنها را مي پذيرد .

 

 1. ازطريق بازي مي توان با بسياري از اختلالات رواني و شخصيتي مبارزه كرد و حالاتي چون كمروئي و يا سوء رفتار يهاي چون تجاوز وخشونت را از ميان برد ريشه ي ترديد ها را خشكاند و موجبات تسـلط برخـود و رفتار را فراهم كرد

رفتار بزرگسالان نسبت به بازي كودكان :

چگونه كي رفتار بزرگسالان نسبت به بازي كه منعكس كننده نوع انديشه آنها است عـامل قاطع و تعيين كننده اي در تأثيـرات بازي در كـودك بـه حسـاب مي آيد .

 

بزرگسالان تحت هر شرايطي مخالف بي تفاوت و يا انحصار گر ممكن است امكانات بازي را با قبول نكردن آنها يا با اختصاص دادن و بهرگيري آنهـا براي خود از ميان بردارند در اين شرايط كودك بهيك بازي چه واقعـي در دست بزرگسال مبدل ميشود كه ازان براي عملي ساختن مسايل رواني انفرادي و يا سيستم ارزشهاي مورد علاقه خود استفاده مي كنند

 

ضمائم:

 

مركز ملي اطلاعات بازي:اين مركز يك كتابخانه مرجع وسيع و خدمات اطلاع رساني براي بازيهاي كودكان است.

 

انجمن آموزش دوره آمادگي

 

اين دفتر يك مركز آموزش ملي با چيزي حدود 40 سال تجربه در حيطه مراقبتهاي دوره آمادگي و آموزش د رانگلستان است .تعداد مراكز حدود 18 هزار و تعداد بچه هايي كه با آنها در ارتباط هستند در حدود 850 هزار نفر برآورد مي شود.

 

انجمن ملي كتابخانه هاي مربوط به اسباب بازي و تفريحات

 

اين انجمن ملي در زمينه توسعه و ارتقاي بازي از طريق حمايت و پشتيباني از كتابخانه هاي مربوط توصيه در خصوص منابع و اسباب بازي هاي مناسب ، ارائه اطلاعات در باره شروع و اداره كتابخانه هاي مربوط ، طيفي از نشريات مربوط به بازي و آموزش و تربيت اعضا و ديگر افرادي كه در زمينه مراقبت از كودك و حوزه معلوليت هاي كودكان كار مي كنند ، فعاليت دارند .اين انجمن همچنين پاسخگوي درخواست هاي دانش آموزان است

 

نتيجه گيـري :

 

همان طور ي كه جسم كودك ، از بدو تولد ، به غذا و ويتامين هاي گوناگون و مفيد نياز دارد و بدان وسيله رشد و نمو مي كند روح و روان آنان نيز نيازمند تغذيه است بازي و اسباب بازي براي كودكان نوعي غذاي روحي و رواني است و يكي از نيازهاي مهم كودكان به شمار مني آيد . اسباب بازي ابزار كودكان براي بازي و جزء جدايي ناپذير زندگي آنان است

 

اسباب بازي ، شوق زيستن را در وجود كودك بر مي انگزيد ، آتش دانستن را در خرمن وجودش مي افكند كبوتر عاطفه اش را به فرود در آشيان آسايش و امنيت رواني دعوت مي كند .

 

اسباب بازي همكاري در گرد آوري و تقسيم دانه هاي محبت را به كودكان    مي آموزد و درس چگونه بودن را به آنان مي دهد تا از آزمون چگونه شدن سرافراز و سربلند بيرون آيند .