»

فعالیت: پیشنهاد مشارکت

1- فرض کن چیزی داری که فرد دیگری آن را می خواهد یا به آن نیاز دارد (مداد رنگی، توپ یا شیرینی)

2- ببین آیا برای استفاده شریکی از آن زمان مناسبی است (مثلاً می توانی بدون بعضی از مداد رنگیهایت کار کنی، یا چند دقیقه نوبت را به دوستت بسپاری یا شیرینی اضافی امروزت را به دوستت بدهی).

3- اگر می خواهی با کسی شریک شوی، آنها را به او تعارف کن (مثلاً بگو آیا این توپ را می خواهی؟ یا مداد رنگی قرمز را می خواهی؟ و…).

4- دقت کن بدون دلیل کسی را دعوت به مشارکت در وسایل خود نکنی.

درخواست مشارکت

1- ببین آیا چیزی را که فرد دیگری از آن استفاده می کند می خواهی یا به آن نیاز داری.

2- در مورد روشهای دوستانه درخواست خود فکر کن (مثلاً می توانم وقتی بازیت تمام شد با توپت بازی کنم؟ یا اجازه می دهی از مداد رنگیت استفاده کنم؟)

3- وقتی دوستت درخواست تو را قبول کرد از او تشکر کن و بگو خیلی ممنون.

پیوستن به فعالیت

1- به سمت فرد یا افرادی برو که در حال انجام کاری هستند که تو دوست داری به آنها ملحق شوی.

2- در حاشیه بایست و تماشا کن.

3- در مورد آنچه در جریان است حرفی بزن (مثلاً حالا رضا حرکت می کنه و گل می زنه) اگر نمی دانی چه بگویی گوش کن بقیه چه می گویند و سرمشق قرار بده. سعی نکن در مرکز توجه باشی. چند دقیقه تماشا کن و بعد نظر بده.

4- تا حد امکان مثل بقیه عمل کن؛ اما به زور خودت را وارد بازی (یا کار دیگران) نکن، صبر کن تا از تو دعوت بکنند.

5- از رفتار و گفتار خشمگینانه و توأم با عصبانیت برای اجبار کردن دیگران خودداری کن.

ترک فعالیت

1- درمورد زمان مناسب برای ترک بازی یا کاری که با دوستان انجام می دهی فکر کن.

2- دلیل ترک بازی یا کار را برای دوستانت توضیح بده (مثلاً من به مادرم قول دادم 12 خانه باشم)، سعی کن دلائلت صادقانه باشد.

3- وقتی از دوستانت جدا می شوی در مورد ملاقات بعدی یا بازی بعدی چیزی بگو.