اسباب بازي هاي ديجيتالي و ذهن خلاق كودكان

ديگر، زمان بازي با اسباب بازي هاي تفريحي به اتمام رسيده است، اغلب خانواده ها وقتي به مغازه هاي فروش اسباب بازي مراجعه مي كنند، سعي دارند از بين اسباب بازي هاي خشن و تفريحي، اسباب بازي هايي را خريد كنند كه ذهن كودكان را به خلاقيت وادار كند. بنابراين، بازي هاي فكري و آموزشي در ميان ساير اسباب بازي ها يك سر و گردن بالاتر قرار دارند. با اين حال، با ورود رايانه و بازي هاي رايانه اي، هم اينك كودكان و نوجوانان دوست دارند به جاي بازي با وسايل تفريحي و ورزشي، به اين نوع بازي هاي ديجيتالي بپردازند.

«ميشل رسينك» مدير گروه تحقيقاتي مهد كودكهاي انگلستان علل گرايش كودكان و نوجوانان به اين نوع بازي ها را توضيح مي دهد.

ميشل مي گويد ما مي خواهيم كمك كنيم تا اسباب بازي هاي هوشمند براي بچه ها توسعه يابند. البته ما به ساخت اسباب بازي هاي هوشمند علاقه چنداني نداريم، بلكه مي خواهيم اسباب بازي هايي بسازيم كه بچه ها را به فكر كردن وادار كند. ما متوجه شديم يكي از بهترين روش هايي كه به يادگيري كودكان كمك مي كند، اين است كه براي آنها اسباب بازي و ابزار جديدي فراهم كنيم تا آنها بتوانند فعاليت هاي خلاقيت آميز انجام دهند، طراحي كنند و با لوازم و رسانه هاي جديد اطرافشان، چيزهاي نو ايجاد و اختراع كنند.

 

اگر ما به بچه ها نوع درستي از بازي خانه سازي بدهيم، بدين ترتيب مي توانيم قدرت خلاقيت آنها را تحريك كنيم. با وسايل سنتي خانه سازي، بچه ها مي توانند قلعه و خانه بسازند و به اين ترتيب با ساختار ساختمان هايي كه در دنيا ساخته مي شود، آشنا شوند. با تكنولوژي جديد، بچه ها مي توانند چيزهايي بسازند كه زنده مجسم شوند، حركت كنند و كنش و واكنش نشان دهند. چيزهايي كه آنها مي سازند، مثلاً دقيقاً مثل يك خرگوش نيست، ولي مي تواند مثل يك خرگوش رفتار كند، در اطراف حركت كند و تأثير متقابل بر محيط اطراف داشته باشد.

آنها مي توانند درك كنند چيزهايي كه در دنيا وجود دارد، واقعاً چطور كار مي كنند. آنها با ساخت يك روبات كوچك، با چراغ سنسوري كه به ارتعاش درمي آيد، به درك جديدي مي رسند. آنها وقتي مي بينند كه يك شب پره در اطراف يك لامپ چطور پرپر مي زند، متوجه اين رفتار مي شوند و درك مي كنند چه قانوني بايد حكمفرما باشد. اين امر باعث مي شود آنها هم دنياي تكنولوِژيكي و هم دنياي بيولوِژيكي اطرافشان را درك كنند.

من فكر نمي كنم اين موضوع براي كودك خيلي زود باشد. چيزهاي زيادي وجود دارند كه بچه ها مي توانند در هر سني شروع به استفاده از آن بكنند. البته من نمي گويم اين امر مي تواند جايگزين لوازم و اسباب بازي هاي سنتي كه بچه ها با آن بازي كرده اند، بشوند. قصد ندارم آنها كنار گذاشته شوند. بلكه ما هميشه مي توانيم جذابيت نوع لوازمي را كه بچه ها با آن بازي مي كنند، بالا ببريم.

شايد فكر كينيم اين تكنولوژي تا حدي پيچيده به نظر مي رسد و باعث مي شود تعداد زيادي از بچه ها از آن دوري كنند. هر كسي مي تواند از مداد رنگي و كاغذ استفاده كند. مانعي براي استفاده از مداد رنگي و كاغذ وجود ندارد.

اشتباه است كه تكنولوژي را امري بسيار پيچيده به بچه ها نشان دهيم كه آنها نتوانند افكار و احساسات خود را بيان كنند. آنچه كه ما مي خواهيم انجام دهيم، اين است كه تكنولوژي را ايجاد كنيم تا بچه ها را قادر سازد افكار و احساسات خود را بيان كنند به همان راحتي كه با مداد رنگي و كاغذ اين كار را انجام مي دهند. خوب است اسباب بازي سنتي بچه ها، مداد رنگي و كاغذ و خانه سازي را به عنوان يك استاندارد در نظر بگيريم، لازم است ما وسايل جديد تكنولوژيكي را به راحتي آن تكنولوژيها بسازيم.

بايد به خاطر داشته باشيم كه مداد رنگي زماني يك تكنولوژي محسوب مي شد. صدها سال پيش بچه ها مداد رنگي نداشتند، بنابراين اختراع آن يك پديده پيشرفته تكنولوژي به نظر مي رسيد، اما امروزه به عنوان بخشي طبيعي از دوران كودكي به نظر مي رسد. امروزه نيز تكنولوژي جديد ديجيتالي، ممكن است جديد و پيشرفته به نظر برسد، اما در آينده، اگر ما به درستي آنها را توسعه دهيم، آنها هم مثل مداد رنگي و كاغذ بسيار عادي به نظر خواهند رسيد.

من به طور كلي خيلي تحت تأثير بازي هاي ديجيتالي كه امروزه در بازار وجود دارد، نيستم. بسياري از آنها تكنولوژي را در راههاي سطحي به كار برده اند. مثل اين كه تعدادي چراغ چشمك زن يا صداي بيپ بيپ اضافه كنند. اينها ممكن است اسباب بازي ها را مهيج نشان دهند، اما نمي توانند مدت زمان زيادي ارزشمند باشند. اين گونه تكنولوژي ها كه در ساخت اسباب بازي ها به كار مي روند، آنها را زنده و هوشمند نشان مي دهند اما فرصت جديد خلاقيت براي بچه ها ايجاد نمي كنند. لازم است ما واقعاً بر اين نكته تأكيد كنيم كه چگونه مي توانيم با استفاده از تكنولوژي، از اختراعات خلاقيت آميز توسط بچه ها حمايت كنيم. امروزه اكثر بازي هاي الكترونيكي جديد به اين نكته توجه ندارند، اما فكر مي كنم در آينده امكانات بسياري ايجاد شود.

ممكن است اين سوال مطرح شود كه اسباب بازي هاي ايده آلي كه با استفاده از تكنولوژي ديجيتالي باعث تقويت خلاقيت مي شود، يا نه؟

چندين سال است كه ما با شركت اسباب بازي سازي «لگو» همكاري كرده ايم تا آجرهاي خانه سازي توليد كنيم. شما مي توانيد از آجرهاي لگو سنتي استفاده كنيد و آنها را به هم بچسبانيد تا يك ساختمان بسازيد. اين آجرها را مي توانيد كنار هم بگذاريد تا چيزهايي بسازيد كه در دنيا وجود دارند و مي توانند زنده مجسم شوند و به اشيا ديگر كنش و واكنش نشان دهند. ما مشاهده كرده ايم از اين آجرهاي خانه سازي جديد در راههاي وسيعي استفاده مي شود و اين يكي از عناصر كليدي يك اسباب بازي خوب است. از اين آجرها فقط براي خانه سازي استفاده نمي شود، بلكه به شيوه هاي متفاوتي از آنها استفاده مي شود. بچه ها مي توانند از اين آجرها براي ساخت هر چيزي از يك كارخانه شكلات سازي اتوماتيك گرفته تا موجوداتي كه با هم اثر متقابل دارند، استفاده كنند يا اينكه يك پارك تفريحي بسازند.