اسباب بازي

 

اسباب بازي در زندگي نقش مهم و موثري دارد اسباب بازي براي كودكان نوعي غذاي رواني است كودكان به هنگام بازي مخصوصاً با اسباب بازيهايي كه جنبه ي فكري و آموزش دارند مي توانند به فعاليت هاي ذهني ، حركتي و رواني بپردازند.

 

ويژگي هاي اسباب بازي

 

اسباب بازي بايد ويژگي هاي خاصي داشته باشد كه شامل :

 

1 ـ اسباب بازي بايد همواره مناسب سن ، علاقه و درخور توانايي هاي ذهني و رشدي كودك باشد.

 

2 ـ اسباب بازي بايد وسيله رشد كودك باشد او را به حركت ، تفكر و اراده و به مبارزه و تلاش فرا خواند .

 

3 ـ اسباب بازي بايد به پرورش  حواس كودك به ويژه ايجاد هماهنگي بين حركات چشم و حركات ظريف است كمك كند.

 

4 ـ اسباب بازي كه در اختيار كودك قرار مي گيرد بايد مطمئن و بي خطر باشد .

 

 

 

انواع اسباب بازي

 

اسباب بازي ها بر اساس دامنه تاثير آن به 2 دسته ي : 1 ـ سازمان يافته  2 ـ سازمان نيافته

 

اسباب بازي هاي سازمان يافته شكل مشخصي و از پيش تعيين شده دارند و دامنه ي تاثير آن ها محدود مي باشد كه خود به 6 دسته :

 

الف ) ويژه خرد سالان كه شامل 1ـ  وسايل متحرك مثل : قطعات رنگي و سبك و متصل به هم كه با جريان مختصر  هوا به حركت در مي آيند 2 ـ كرادل : روي گهواره ي كودك آويزان مي شود

 

 ـ آويز : در معرض ديد كودك است تا آنها را ببيند و بگيرد 4 ـ جغجغه : كه باعث پرورش حس شنوايي با آموزش اصوات  متفاوت و تحريك حس بينايي مي شود.

 

ب ) براي جلب توجه كودك : براي كودكاني كه علاقه بازي كردن با اسباب بازي از خود نشان نمي دهند  كه وسايل اين گروه با كمترين عمل نتيجه ي زيادي عايد  مي سازد و به خوبي مي توانند حواس ذهني  كودك را تحريك سازند.

 

ج ) اسباب بازي محرك: اين نوع اسباب بازي  ها براي تمرين و تقويت عضلات  ، مصرف انرژي ، ايجاد تعادل و .. مفيدند .

 

د ) اسباب بازي هايي براي تقويت مهارت هاي دستي و هماهنگي چشم و دست : باعث تقويت حركات ظريف دست مي شوند مانند : نخ و مهره ، تخته هاي سوراخ دار ، پيچ كردني ، سوار كردني و. جفت كردني

 

هـ ) اسباب بازي هاي تشخيصي : به كمك اين اسباب بازي كودك اشكال هندسي را مي شناسد ، با مفاهيم اندازه وحجم آشنا مي شود مثل : پازل هاي جاگذاردني

 

و ) اسباب بازي هاي گويشي و زباني مانند : دومينو ، لوتوي ارتباط ، پازل ، كارتهاي قصه گو و كتابهاي تصويري

 

 

 

اسباب بازي هاي سازمان نيافته

 

اسباب بازي هايي هستند كه شكل از پيش تعيين شده اي ندارند و كودكان مي توانند از خلاقيت و ابتكار خود استفاده كنند و فعاليتهاي نویي را انجام دهند .

 

وسايل اين گروه به 3 دسته عمده 1 ـ اسباب بازي هاي  ساختني 2 ـ وسايل براي بازيهاي خلاقه 3 ـ وسايل براي  بازيهاي تصوري

 

1 ـ اسباب بازي هاي ساختني : مكعب هاي چوبي يا پلاستيكي و لگو دو نوع مهم اين اسباب بازي ها هستند و

 

2 ـ وسايل لازم براي بازيهاي خلاقه : بازيهاي خلاقه وسيله غير كلامي براي بيان احساسات و علاقه كودكان است مثل مداد رنگي و آبرنگ

 

3 ـ وسايل لازم براي بازي تصوري : بازي تصوري باعث فعاليتهاي حركتي كودك مي شود و حس كنجكاوي و اكتشاف او را تحريك مي كند مثل عروسك ، خمير مجسمه ، شن و آب ( صفحات 100 ـ88 روانشناسي بازي  ، محمد علي احمد وند ) .