الگوی خانوادگی

 

شیوع اختلال زبان مختلط دریافتی بیانی از نوع مربوط به رشد در میان خویشاوندان بیولوژیکی درجه ی اول کسانی که این اختلال را دارند بیشتر از جمعیت عادی است ، ولی برای نوع اکتسابی شواهدی که حاکی از تراکم خانوادگی باشد ، وجود ندارد .
 

تشخیص افتراقی

 

به تشخیص افتراقی در قسمت مربوط به اختلال در زبان بیانی ( صفحه ی 127 نگاه کنید )
 

ملاکهای تشخیصی 32/315 اختلال زبان مختلط دریافتی – بیانی

 

الف : نمره های بدست آمده از مجموعه آزمونهای استاندارد شده ی فردی برای اندازه گیری رشد زبان دریافتی وبیانی به میزان قابل ملاحظه ای پایین تر از نمره هایی است که از آزمونهای استعداد ذهنی غیر کلامی به دست آمده است .
 

مشکلات شامل همان اشکالات اختلالی در زبان بیانی و نیز اشکلاتی در فهم کلمات ، جمله ها یا انواع خاصی از کلمات مانند اصطلاحات فضایی است .
 

ب : مشکلات زبان دریافتی و بیانی بر پیشرفت تحصیلی یا شغلی و یا ارتباط اجتماعی فرد به طور قابل ملاحظه ای تاثیر می گذارند.
 

ج: با ملاکهای یکی از انواع اختلال فراگیررشد مطابقت ندارد.
 

د:اگر عقب ماندگی ذهنی ، نقیصه ی گفتاری – حرکتی یا حسی یا محرومیت محیطی وجود داشته باشد ،مشکلات زبان بر مشکلاتی که معمولا همراه با این اختلالها دیده می شوند ، افزوده می شود .
 

تذکر در مورد کد گذاری :اگر یک نقیصه ی گفتاری – حرکتی یا حسی و یا یک بیماری عصبی وجود داشته باشد روی محور 3 کد گذاری می شود .