با پیدایش دستاوردهای نوین بشری و پیشرفت تکنولوژی ارائه مد از طریق رسانه های گروهی و بخصوص مجلات مد رواج بیشتری پیدا کرد. لذا با توجه به نیاز شدید جامعه و علاقه مردم، پوشش پایه گذاران مد روز به روز در حال پیشرفت و ارائده مدهای جدیدی شد از این رو عده صاحب نظران مد همواره رو به فزونی است. اما آنچه مسلم است اینکه در طی صد سال اخیر انسانها نیز با توجه به علاقه و نیاز خویش بخصوص در زندگی ماشینی کنونی در پیدایش مد به نحوی سهیم بوده اند. به دلیل تربیت که به علت تغییر و دگرگونی در نحوه زندگی و پیشرفت تکنولوژی جامعه به لباس های ساده و راحت گرایش زیادی پیدا کرد و طی زمانهای متمادی لباس های مجلل و حجیم گذشتگان به شکل ساده و کم حجم سدتخوش تغییرات زیادی شد اما از آنجایی که بشر در عین راحت طلبی تنوع طلب نیز می باشد. هر ساله چند سری مدلهایی جدید توسط خلاقان مد ارائه می شود. لذا می توان گفت هر مد پس از حدود 30 سال مجدداً با تغییراتی جزئی ارائه می شود. بعبارتی تحول لباس در یک چرخ تکرار، ارضا کننده تنوع طلبی افراد می گردد.

در این میان نباید از رابطه تنگاتنگ هنرهای دیگر با مد چشم پوشی کرد که از مهمترین آنان می توان هنر ارتباط تصویری (گرافیک) را برشمرد که طی سالهای گذشته همگام با مد حرکت خود را آغاز نموده و به بهترین نحو ادامه می دهد.

این ارتباط زمانی محسوس گردیده که فرهنگ و مد تماماً جای خود را تثبیت نمودند و مد از مهمترین مسائل روزمره مان گشت در اینجا بود که در کنار پیروی از مد ناخودآگاه هنرهای تصویری نیز جایگاه خود را در این میان یافتند و تا به امروز در اشکال مختلف در کنار مد ظاهر گشته اند.

امروزه طراحان گرافیک تمامی تلاش خود را برای بهتر ساختن شرایط و امکانات برای پیشبرد مد انجام می دهند و در این بین از کلیه زیرمجموعه های خود نظیر پوستر، بسته بندی، مارک، عکس و … بهره می گیرند.

پوسترهایی که شاید در نگاه اول بسیار عادی و معمولی جلوه کنند. اما برای طراحان آن هیچ هدفی بالاتر از به تصویر کشیدن مد در زیباترین حالت برای بالابردن فروش آن کالا نبوده است. تصاویری از اشخاص با لباسی خاص برای دنبال کردن هدفی خاص.

مطالب آورده شده در این تحقیق نمایانگر این است که طراحان گرافیکی همواره در کنار لباس به همراه هنرهای خود درخشیده اند، افرادی که از مارک درون لباس تا بسته بندی آنها در پاکت خرید ارتباط مستقیمی دارند در واقع هنرهای گرافیکی کمک می کنند تا لباسها جلوه ای زیباتر در نظر مشتری بدست آورند لذا در فروش از اهمیت بسزایی برخوردار خواهند بود.

دسته بندی : لباس زنانه