فعالیت: در ادامه آموزش جهت شناسایی احساسات و حالات عاطفی – هیجانی به کودک هدف در جلسه سوم از روش ایفای نقش استفاده می شود، قبلاً برای کودکان (کودک هدف و دو کودک کمک درمانگر) تشریح می شود که: آگاهی از چگونگی عکس العمل افراد دیگر نسبت به توروی رفتار تأثیر مهمی می گذارد مثلاً وقتی به هنگام صحبت با یکی از دوستانت متوجه می شوی که حوصله اش سر رفته است، سعی خواهی کرد که موضوع بحث را با مطلبی جالبتر عوض کنی. گاهی اوقات پی بردن به احساس آدم های دیگر کار مشکلی است؛ برای این کار نه تنها باید به آنچه آن فرد دیگر می گوید توجه کنی بلکه باید متوجه آنچه انجام می دهد هم باشی. مثلاً به حالتهای صورتش توجه کنی، دقت کنی و ببینی آیا آرام نشسته یا با عصبانیت پاهایش را تکان می دهد.

همانطور که می دانید احساسات بخشی از زندگی روزمره هستند و می توانند به ما کمک کنند خودمان و دیگران را بهتر درک کنیم. تمریناتی که امروز می خواهیم انجام بدهیم به شما یاد می دهد که چطور به احساسات و افکار دیگران پی ببرید. می دانید که احساسات اصلی کدامها هستند؟ خوشحالی، ترس، غم و عصبانیت. حالا شما هم چند نوع احساس دیگر را نام ببرید. حالا بگویید این احساسات چه اتفاقاتی ممکن است در شما بوجود آورند و شما از کجا می فهمید این احساسات در شما بوجود آمده اند. سپس نشانه های فیزیولوژیک همراه با هر یک از احساسات اصلی یادآوری می شود. مثلاً علایم توأم با احساس غم اینها هستند: احساس سنگینی یا گرفتگی معده، افتادگی در عضلات صورت، اشک یا بغض در گلو.

علایم توأم با احساس خوشحالی اینها هستند: سبکی در معده یا سینه، بالا رفتن عضلات صورت

علایم توأم با احساسات عصبانیت اینها هستند: انقباض عضلات صورت (به خصوص فکها)، گردن و شانه ها، احساس آتش گرفتن از درون.

علایم توأم با احساس ترس اینها هستند: عرق کردن کف دست، افزایش ضربان قلب و تنفس، نوعی گرفتگی عضلات، از جا پریدن، چشمان بیرون زده.