1ـ1ـ مد Mode

مد سبک خاصی از پوشاک در زمانی خاص است. مفهوم مد یک فرایند تغییر سبک را نشان می دهد. زیرا مد در لباس و نیز لوازم خانگی و سایر اجسام اشکال بسیار متفاوتی در زمانهای مختلف تاریخ به خود گرفته است. بنابراین هنگامیکه ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس انگلیسی در قرن شانزدهم اظهار کرد که «مد بیشتر لباس را فرسوده می کند تا آدمی را» منظور وی آن بود که پوشاک قبل از آن فرسوده شود از مد می افتد.

در زمان شکسپیر تنها لباس طبقات بالای جامعه از روی مد بوده است. توده روستائیان لباسهای ساده می پوشیدند که به سختی در بسیاری از نسل ها تغییر می کرد.

از ابتدای قرن بیستم مدها تغییر سریع یافته اند. در واقع اگر به سبک های اجداد و پدر بزرگان خود لباس می پوشیدیم. فوق العاده عجیب بود بسیاری از مردم حداقل در غرب، تا حدودی از مد تبعیت می کردند. زیرا مد بیشتر به مدلها و طرح های عالی اشاره دارد. پوشاک انحصاری و گرانقیمت که طراحان پیشرو، آنها را تولید کرده اند امروزه حتی کودکان مدارس نیز از وجود مد و تغییرات آن آگاه هستند.

اکنون هر چند با دقت کم می توان تفاوت بین لباس ساده مانند شلوارهای جین، تی شرت ها و مدهای ظریف را که توسط طراحان مد تولید می شود تشخیص داد.

مد جامعه ای را منعکس می کند که بخشی از آن است و توسط جنگها، پیروزی ها، قوانین، دین و هنر تحت تأثیر گرفته است. شخصیت های فردی همچنان بر مد تأثیر گذاشته اند.

اشراف و روسای حکومت ها مد را ساخته اند و ستاره های برجسته رسانه های قرن بیستم بعنوان پیشروان مد ظهور کرده اند آناتول فرانس نویسنده فرانسوی گفت: اگر می توانست صد سال بعد از مرگش به زمین بازگردد تنها مجله مد را برای خواندن انتخاب می کرد زیرا راه زندگی مردم را نشان می دهد.

مد همچنین منتقدین خود را دارد که کاملاً مد را بعنوان غیرمعنوی، بی معنی، جبار، غیراخلاقی قلمداد کرده اند.

چرا صورتی باید در یک فصل مد باشد و خاکستری در فصلی دیگر ….؟!

یک اتهام معمولی آن است که طراحان مد، تغییر مد را تسریع می کنند تا تجارت جدید ایجاد کنند. اما هنوز هیچ مد جدیدی تا زمانیکه مردم حاضر به قبول آن نباشند جایگزین نمی شود. تصمیم نهایی در باره اینکه چه چیز خریداری می شود یا اینکه اصلاً خریداری شود متعلق به مصرف کننده است.

سرانجام مد تغییر می کند زیرا بسیاری از مردم، سبک های جدید و متفاوت را می پسندند….

1ـ1ـ1ـ مد چیست؟

«مد جز یک سری تمایلات چه چیزی می تواند باشد؟ اغلب به آرامی استحکام می یابند، برای مدتی شعله ور می گردند، پیش از آن که به آرامی خاموش گردند. مثل کشیدن یک کبریت، گاهی دست خودتان را می سوزانید اما گاهی شعله ها فراگیر می شوند و بادهای تغییرات آنها را حمایت می کنند. سنت ها بعدها سرپوش بی تفاوتی است که این شعله ها را خاموش می کند، صرف سنگینی عادت و دلزدگی که در گذر زمان جای می گیرد، در این هنگام است که باد جهت وزش را عوض کرده است. مدهای دیگر ناگهان سر برمی آورند مدهایی که بسیار چشم گیر و خیره کننده تر از مدهای پیشین اند.

برخی مدها به صورت مبهمی از بین می روند در حالی که برخی دیگر باز می گردند، دوباره احیاء می شوند رنگ و لعاب تازه می گیرند و به مدد فراموشی به شکل جدیدی ارائه می گردند، نسل های آتی را خشنود می سازند. آزادی هایی که توسط تولید کنندگان لباس در زمان های گذشته حاصل شده، راه را برای تعمیم بی حدی آزادی های خلق کنندگان امروزین باز کرده است.

دسته بندی : لباس زنانه