ملاکهای تشخیصی اختلال واج شناختی ( تولید گفتار)

 

الف شکست در استفاده از انتظارات رشدی تولید صدا ، متناسب با سن ولهجه برای مثال ، خطا در تولید ، استفاده ، ارایه یا سازمان دهی صدا که محدود به جانشین کردن صدایی به جای صدای دیگر مثل استفاده از ت به جای ک یا حذف صداهایی مانند حروف بی صدای پایانی .
 

 

  • ب- مشکلات مربوط به تولید صدا با پیشرفتهای شغلی یا تحصیلی تداخل می کند .

پاگر عقب ماندگی ذهنی ، یک نقیصه ی گفتاری حسی یا حرکتی ، یا محرومیت محیطی ، وجود داشته با شد ،مشکلات گفتاری در زمره ی مشکلاتی قرار می گیرند که معمولا با این اختلالها همراه هستند.
یاآوری کد گذاری : در صورت وجود نقص حسی یا حرکتی در گفتار یا وجود شرایط عصب شناختی ،وضعیت را در محور III کد گذاری نمایید .
 

سبب شناسی

 

 فرایند شکل گیری و رسا گردی تکلم امر پیچیده ای است که عوامل زیادی در آن نقش دارد ، در این میان ، علت نسبتا مشخص اختلال در تولید گفتار را می توان به تاخیر در رشد و تکامل فرایندهای عصبی غیر مرتبط با یک اختلال کنشی عضوی وابسته دانست .از طرف دیگر ، شیوع غیر عادی این اختلال در خانواده های پر جمعیت و طبقه های اجتماعی اقتصادی پایین ، امکان تاثیر عواملی همچون تحریک کلامی ناکافی و فقدان شویق را مطرح می کند.ضمنا شایعتر بودن این اختلال در بستگان درجه ی یک مبتلایان ، احتمال وجود یک جزء سرشتی موثر در ابتلا به اختلال واج شناختی را مطرح می سازد .
 

درمان

 

در این اختلال بهبودی خود به خودی بخصوص در موارد خفیف و درکودکانی که فقط در تلفظ چند فونم نارسا هستند ،مشاهده می شود ؛ ولی پس از 8 سالگی بهبودی خود به خود نادر است و در موارد شدید ممکن است به عدم قابلیت فهم تکلم منجر شده ، درمان جدی و دراز مدت را ایجاب نماید .
 

گفتار درمانی موفقترین روش درمانی برای اکثر اشتباهات تلفظی در بالاتر از 8 سال است و بخصوص در مواردی که تلفظ کودک مشکل است و مساله گفتاری موجب بروز مسایلی با همسالان می شود یا در یادگیری وخود پنداره تداخل می کند ، درمان موفقی به شمار می رود .
 

اختلال واج شناختی

 

( نام قبلی : اختلال درتولید گفتار مربوط به رشد )

 

(اشتباه در تولید ، استفاده ، نمایش یا سازماندهی ، نظیر جانشین سازی یک صدا به جای صدای دیگر ( مثلا استفاده از T به جای صوت مورد نظر K) یا حذف اصوات مثلا حروف بی صدای پایانی .