موقعیت مناسب برای بازی درمانی

 

بازی درمانی معمولا در کلینیکهای مشاوره و درمانی که مجهز به اتاق بازی کودک هستند، انجام می‌گیرد. در این اتاقها فضای مناسب و اسباب بازیهای مناسب برای بازی قرار داده می‌شود. اما در هر حال بازی درمانی را در هر مکانی که مجهز به یکسری وسایل مورد نیاز برای بازی باشد که رفتار عمل کودک را محدود ننماید، می‌توان انجام داد. این روش گاه در مهد کودکها و مدارس نیز ممکن است انجام شود.
کدام اختلالات با روش بازی درمانی می‌توانند درمان شوند؟

 

 

انواع اختلالاتی را که ریشه در احساسات و هیجانات کودک ، سازگاری او با محیط و … دارند، می‌توان با این روش درمان کرد. افسردگی کودکان ، ترسهای کودکان ، مشکلات رفتاری که ریشه اضطرابی دارند شب ادراری ، ناخن جویدن ، دروغ گفتن ، پرخاشگری و … را می‌توان با استفاده از این روش حل کرد.
مباحث مرتبط با عنوان

 

 

 

 • اسباب بازیهای مناسب برای کودکان

 

 • انواع بازی در مراحل رشدی کودکان

 

 • انواع مشکلات رفتاری – روانی کودکان

 

 • اهمیت بازی

 

 • بازیهای ساده برای کودکان

 

 • بازیهای ساده برای تقویت هوش

 

 • بازیهای ساده برای تقویت شنوایی

 

 • بازیهای ساده برای تقویت بینایی

 

 • رشد کودک

 

 • روانشناسی بازی

 

 • روانشناسی رشد

 

 • روانشناسی کودک

 

 • روشهای مشاوره کودک

 

 • روانشناسی مرضی کودک

 

 • درمان پرخاشگری کودک

 

 • درمان دروغگویی کودک

 

 • درمان شب ادراری کودک

 

 • درمان ناخن جویدن کودک

 

 • نظریه پیاژه در رشد کودک

نگاه اجمالی

 

بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است. دورانی که در آن شخصیت (Personality) فرد پایه‌ریزی شده و شکل می‌گیرد. امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پایین (طفولیت) فقط به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید همه ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعی ، عاطفی ، شخصیتی و هوشی را دربر گیرد. این ابعاد عوامل تعیین کننده و اساسی یک انسان هستند که از دوران کودکی پایه‌گذاری و شکل می‌گیرند