مقالات و پایان نامه ها

شایعترین اختلال در کودکان و نوجوانان

مشکلات رفتاری ناشی از اختلال سلوک علت یک سوم مراجعه های بالینی و شایعترین اختلال در کودکان و نوجوانان است. اختلال سلوک با میزان بالای آسیب شناسی روانی رابطه دارد که خودپنداره و عزت نفس ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نقش عروسك بازی ، در رشد و تكامل كلامی كودك كاملاً درخور توجه است.

نقش عروسك بازی ، در رشد و تكامل كلامی كودك كاملاً درخور توجه است.   كودك در ارتباط با عروسك ، دوست دارد موقعیت خود را بیان نماید و دنیای اطراف خود را تعریف كند. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

اهمیت روان شناسی کودک-مطالعه در مورد جنبه‌های مختلف رشد کودک

اهمیت روان شناسی کودک   روان شناسی کودک اهمیت خود را از کودک می‌گیرد، چرا که دوران کودکی انسان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. شاید نگاهی به دوران کودکی انسان و توانائیهای نوزاد انسان در مقایسه با ادامه مطلب…

By 92, ago