مقالات و پایان نامه ها

شایعترین اختلال در کودکان و نوجوانان

مشکلات رفتاری ناشی از اختلال سلوک علت یک سوم مراجعه های بالینی و شایعترین اختلال در کودکان و نوجوانان است. اختلال سلوک با میزان بالای آسیب شناسی روانی رابطه دارد که خودپنداره و عزت نفس ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نقش عروسك بازی ، در رشد و تكامل كلامی كودك كاملاً درخور توجه است.

نقش عروسك بازی ، در رشد و تكامل كلامی كودك كاملاً درخور توجه است.   كودك در ارتباط با عروسك ، دوست دارد موقعیت خود را بیان نماید و دنیای اطراف خود را تعریف كند. ادامه مطلب…

By 92, ago